total sales effort of a company

  1. Noun bir şirketin toplam satış çabası