touch land

  1. Verb karaya çıkmak
ayni sonuçları olan sözleşmeler Noun