trade member

  1. bir meslek dalına ait üye
  2. bir meslek birliği üyesi
sendikalı
sendika üyesi