training course

  1. Noun, Education-Training eğitim kursu (Kaynak: CEDEFOP)
  2. staj
ileri eğitim kursu
satış eğitim kursu
eğitim kursu planlama ve tasarımı (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
hastabakıcılık kursu