transaction of a society's business

  1. Noun bir derneğin idari işleri