true discount

  1. iskontodan çok
  2. belli bir dönem için faizi ifade eden tutar
  3. (istikraz) açık dizaçyo
gerçek iskonto oranı