turn a town into shambles

  1. Verb şehir hrii harabeye çevirmek
bir şehri altüst etmek Verb
bir şehri harabeye çevirmek Verb