turn king's (queen's) (state's) evidence

  1. Verb Br US suç ortaklarının aleyhine tanıklık etmek
  2. Verb suç ortaklarını ihbar etmek