uluslararası durumu değerlendirmek

  1. Verb to survey the international situation