under age

  1. küçük olan
  2. reşit olmayan
  3. rüştünü kazanmamış
  4. rüştüne ermemiş
yaşı küçük, ergin/reşit değil, erginlik çağına gelmemiş, olgunlaşmamış.
noksanlık, eksiklik, azlık, yetersizlik.
yaş haddinden önce emekliye ayrılmak Verb
reşit olmayan