unholy

  1. Adjective kutsuz, kutsal olmayan, takdis edilmemiş.
  2. Adjective kötü, fena, berbat, lânetli, mel'un, bozuk (ahlâk), günahkâr, şeytanî.
  3. Adjective müthiş, dehşetli, korkunç, uğursuz.
    an unholy noise. to rise at an unholy hour.
    an unholy mess/muddle:
    müthiş bir karışıklık.
kötülük birliği
kutsal olmayan ittifak (herhangi bir politik anlaşmaya saldırı sözü