unleash

  1. Verb köpeğin kayışını çıkarmak
  2. Verb köpeği salıvermek
  3. Verb serbest bırakmak