unrealized capital

  1. gerçekleşmemiş sermaye kazancı