urban transformation

  1. Noun, Construction kentsel dönüşüm
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations