urge someone to accept an offer

  1. Verb birini bir teklifi kabul etmesi için dürtmek