urge someone to keep his promise

  1. Verb birini sözünü tutmaya zorlamak