vaulting horse

  1. Noun, Sports atlama beygiri
beygir, atlama kasası.