vazo

  1. vase
  2. vase .

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. İçine çiçek ... büyüklükte kap