vengeance

  1. Noun öç, intikam.
    take vengeance on/upon someone
  2. Noun öç alma fırsatı;
  3. Noun intikam arzusu/hırsı.
    He was full of vengeance.
  4. Noun (bkz: hurt ), (bkz: injury ).
öç alma ikazı
(a) büyük bir hızla/şiddetle.
The wind's blowing with a vengeance ; it's almost impossible to walk
against it. (b) alabildiğine, ziyadesiyle, aşırı/ şaşılacak derecede.