vent something on someone

  1. Verb birinden birşeyin acısını çıkarmak
  2. Verb birinden birşeyin hıncını almak