verbal copy

  1. Noun asıl metnin kelimesi kelimesine aynı kopyası