vişne

  1. Noun, Plant Species sour cherry
  2. morello

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Gülgiller familyasından, Türkiye’nin hemen her yerinde ... biçimli, kiraza benzer ağaç