1. İsim, Bitki Türleri sour cherry
  2. morello

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gülgiller familyasından, Türkiye’nin hemen her yerinde ... biçimli, kiraza benzer ağaç