vitiate

  1. Transitive Verb bozmak, etkisizleştirmek, ihlâl etmek.
  2. Transitive Verb ifsat etmek.
  3. Transitive Verb iptal/ilga etmek, hükümsüz kılmak, hükmünü kaldırmak.
bir sözleşmeyi geçersiz kılmak Verb
bir sözleşmeyi iptal etmek Verb
bir muameleyi hükümsüz kılmak Verb
halkın zevkini bozmak Verb
bir şeyi hile ile bozmak Verb
yazı üslubunu bozmak Verb