1. Geçişli Fiil bozmak, etkisizleştirmek, ihlâl etmek.
  2. Geçişli Fiil ifsat etmek.
  3. Geçişli Fiil iptal/ilga etmek, hükümsüz kılmak, hükmünü kaldırmak.
bir sözleşmeyi geçersiz kılmak Fiil
bir sözleşmeyi iptal etmek Fiil
bir muameleyi hükümsüz kılmak Fiil
halkın zevkini bozmak Fiil
bir şeyi hile ile bozmak Fiil
yazı üslubunu bozmak Fiil