voice the feelings of a crowd

  1. Verb bir kalabalığın duygularını dile getirmek