wedge

 1. Noun takoz
 2. Noun kıskı, kama, çivi, takoz.
 3. Noun kıskı/üçgen şeklinde parça.
  a wedge of pie.
 4. Noun çivi yazısında çivi şeklinde işaret.
 5. Noun ayrılık yaratan şey.
 6. Noun
  wedge formation ile ayni anlama gelir. : (askerlikte) kama düzeni: sivri ucu düşmana çevrilmiş
  ters V şeklindeki taktik düzen.
 7. Noun araç, vasıta.
  To use letters of introduction as a wedge for entering a group.
 8. Noun kama şeklinde golf sopası.
 9. Verb
  wedge open/
  apart: kıskı ile ayırmak/yarmak/ parçalamak.
 10. Verb kıskı sokmak, kıskı sokarak sıkıştırmak.
  wedge the door (open/shut).
 11. Verb (dar bir yere) sıkıştırmak, kıstırmak.
  The people sitting close to me wedged me in/into the corner.
 12. Verb (dar bir yerden) zorlukla geçmek.
  He wedged himself through the narrow window.
ok tertibi uçuş
kanat düzeni: asker veya polisin yürüyüş kolunda kanat şeklinde açılmaları. Noun
ilk adımı atmak Verb
kamalamak Verb
önemli bir girişimin ilk adımı, gittikçe önemli gelişmeler gösteren başlangıç.
wedge ile ayni anlama gelir. : (askerlikte) kama düzeni: sivri ucu düşmana çevrilmiş ters V şeklindeki taktik düzen.
sıkıştırmak Verb
soğuk hava akımı
ayırmak Verb
ite kaka içeri girmek Verb
arasında uyumu bozmak Verb
ayırmak Verb