widen your circle of friends

  1. Verb yeni arkadaşlar edinmek
  2. Verb arkadaş çevresini genişletmek