wilderness

  1. Noun vahşi arazi, meskûn olmayan /el değmemiş bölge, çöl, cengel, kır, sahra.
  2. Noun okyanus, engin deniz.
  3. Noun düzensiz topluluk, karmakarışık yığın/küme vb.
    a wilderness of streets.
  4. Noun (bkz: wildness ).
harap olmak Verb
kültür yokluğu
çöl, ıssız arazi/kır.
siyasî hayattan uzaklaştırılmış (bilhassa siyasî hatadan dolayı).
politik karmaşa
boşuna uyarı
(politikacı) azledilmiş olmak Verb
denizin ıssızlığı