without day

  1. müddet belirtmeksizin
tarihi belli olmayan bir güne ertelemek Verb
belli bir tarih belirlemeden ertelemek Verb