wrap up one's meaning in obscure language

  1. Verb anlamını karanlık bir dil ile ifade etmek