yellow race

  1. Noun sarı ırk, Mongoloit ırkı, özellikle Çinliler.