yeni sermaye varlığı yaratan bir harcama

  1. real investment