zurafa

(slang) lesbian
giraffe Noun, Animal Species

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. bk. zürefâ

Geviş getiren memelilerden Afrika’da yaşayan, uzun ... derisi alacalı otçul hayvan