çevresel etki değerlendirme raporu

  1. İsim, Çevre ve Ekoloji environmental assessment report