1. cement
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (NACE code: C23.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of cement (NACE code: C23.5.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of cement, lime and plaster (NACE code: C23.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of fibre cement (NACE code: C23.6.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
pebble dash
cement industry İsim
cement floor

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ezilerek toz hâline getirilmiş killi kalkerin ... rengi veya beyaz toz