örtüşmek

to be consistent with ... Fiil
  1. Fiil, Bilgi Teknolojileri to overlap
  2. Fiil to mesh

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Aynı noktalarda ... tetâbuk etmek