üretim masraflarına kısmen katılmak

  1. Fiil to contribute in part to the expense of production