1. shudder
  2. quiver
  3. tremulousness

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Vücuttaki tüylerin ... kabarması durumu