ıs my attendance necessary

benim bulunmam şart mı?