(like) a fish out of water

  1. sudan çıkmış balık (gibi). (Çevresine uyamayan, yerini yadırgayan kimse hakkında kullanılır).
    He's
    like a fish out of water: Sudan çıkmış balığa benziyor.
sudan çıkmış balık gibi olmak Fiil
karaya vurmuş balık gibi