(ship) to dock

bir gemiyi rıhtıma palamarla sıkıca bağlamak Fiil