1. Son Ek “yetenek, kabiliyet, olanak, -lilik, -ebilme”.
  durability: dayanıklılık.
  friability: ufalanabilme.

  curability: sağaltılabilme.
 2. Son Ek “-lik, -bilme, yapabilme/yapılabilme, … yeteneği/ehliyeti/kabiliyeti”.
  -able ile son bulan sıfatlardan
  ad yapar.
  ör.: capability, nobility, mobility, credibility.
yetenek, kabiliyet, marifet, hüner.
the ability to write well: iyi yazı yazma yeteneği. İsim
kudret, iktidar. İsim
dirayet, ehliyet.
He is a man of great ability. İsim
çok kabiliyetli bir kimse
mali sorumluluk
hesap sorumluluğu
tam kapasite masrafları İsim
tam kapasite maliyeti
tevarüs edebilme
ödeme kudreti
ödeme gücü
vergi ödeme gücü
ödeme gücü ilkesi
vergi yükümlülerinin ödeme gücüne göre tahakkuk ettirilen vergi miktarı kavramı esas alınan vergilendirme türü
yaratıcı yetenek testi
Amerika'da mühendisler ile mühendislik dalında çalışanlara uygulanan psikoloji testi
hesap sorumluluğu
mali sorumluluk
sevk ve idare kabiliyeti
iş yeteneği
rekabet kabiliyeti
kâr payı dağıtabilme gücü
girişimcilik yeteneği
yöneticilik yeteneği
ödeme kabiliyeti
yanına yanaşılabilirlik
aktörlük yeteneği
yeteneksizlik
dil yeteneği
gizli kabiliyet
yetenek düzeyi
yönetim yeteneği
zihin yeteneği
zihni meleke
yaradılıştan olan yetenek
normal kapasite
organizasyon yeteneği
teşkilat kurma yeteneği
üretim kabiliyeti
ehliyet belgesi
kira ödeyebilme kabiliyeti
kira ödeyebilme kabiliyeti
satılabilirlik
konuşma yeteneği
özel yetenek
el inden geldiği kadar
kabil olduğu kadar
elinden geldiği kadar
hareket yeteneğinin tamamıyla yitirilmesi
ticari beceri
satış kabiliyeti
elinden gelen gayreti göstermek Fiil
birinin ödeme gücü olduğuna kefalet etmek Fiil
yazarlık yeteneği