adam's-stokes disease

  1. Adam's Stokes hastalığı: sar'aya benzer bir hastalık.