addison's disease

  1. İsim Addison hastalığı: böbreküstü bezlerinin normal çalışmaması sonucu kansızlık, dermansızlık, tansiyon
    düşüklüğu ve cildin esmerleşmesi şeklinde beliren hastalık.