convention relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Milli Hukuk ile İkametgah Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme