curcio hearing

  1. İsim, Hukuk yeterlilik duruşması, çıkar çatışması duruşması, vekilin çıkar çatışması içinde olup olmadığının araştırıldığı duruşma