general agreement on privileges and ımmunities of the council of europe

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol İsim, Uluslararası Hukuk