law on the establishment of ınstitutions of an ınternational nature

Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk