north american

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması İsim, Uluslararası Hukuk